Chefshandledning

Handledning, Mentorskap

Organisationsutveckling, Grupputveckling

Stresshantering,Krishantering och Stödsamtal.

HR Support

Hårdvara


Vår Organisationskarta tydliggör skillnaden mellan organisation och familj.


Den ger en överblick på de faktorer som måste samverka för att få verksamheten effektiv.


Alla får samma bild att utgå ifrån vid diskussioner.

Mjukvara


Kunskap om eget beteende och vilka egenskaper som är viktiga för att passa in i en arbetsgrupp.


Detta leder i regel till ökad delaktighet som samtidigt ger större tillfredställelse i arbetsrollen.


Policy blir styrdokumentet  för kommunikation  som arbetsgrupperna själva får ta fram.Yvonne Matsson Söderman

Leg Psykolog

Organisationskonsult


Bing Söderman

Organisationskonsult


Våra kunder idag

Stat, Kommun, politiska organisationer företag i de flesta branscher samt privatpersoner i Sverige och Finland.

 

Verksamhet i Finland sedan 1996.

 

Seminarie med Karlstad Universitet KDS.

Ledarskapsutbildning  med Karlstad Universitet.

 

Visioner för framtiden

I samarbete med 

Chief Oren Lyons Onondaga Nations.   


 Samarbetspartners.

 

Ulvsby Herrgård Sunne.

 

Falck Healthcare,

 

 


 

 

Vi har mer än 20 års erfarenhet från olika länders kulturer och hur kulturerna påverkar organisationer och företag.


Arbetsmiljöverket. AFS 2015:4 Paragraf 6.


Vi tar fram förslag på vad som måste förändras och hur man gör när en organisation  inte fungerar optimalt oavsett geografi och kultur.

Vår styrka är att kunna gå in i  situationer och tydliggöra om problematiken ligger i organisationen eller om det är personrelaterat.


Vi  kan ge förslag på lösningar och tillsammans med ledningen arbeta fram system eller stötta samma process i bakgrunden.Vi säkerställer förändringarna med uppföljningar som genomförs efter varje insats.


Handledning:

Må bättre både på jobbet och privat.

Hitta hållbara förändringar.

Frigöra egna kraften för att maximera min insats/prestation.

Identifiera problem och se möjligheter hitta nya infallsvinklar

Ge stöd och struktur för att sätta upp mål och handlingsplaner

Uppföljning av tidigare uppsatta handlingar och mål

Tydliggöra mönster och se varifrån de kommer för att möjliggöra ändrat beteende


Kontakta oss

Tel: 070-373 9292

Epost:

ledarskapshuset@telia.com
Vi finns på följande platser:

Karlstad. KBC Tynäsgatan 12

Västra Ämtervik. Sillegården 135