Chefshandledning

HR-Support

Organisationsutveckling

Handledning, Mentorskap

Grupputveckling

Stresshantering

Krishantering

Stödsamtal.

Våra kunder idag

Stat, Kommun, politiska organisationer företag i de flesta branscher samt privatpersoner i Sverige och Finland.

 

Verksamhet i Finland sedan 1996.

 

Seminarie med Karlstad Universitet KDS.

Ledarskapsutbildning  med Karlstad Universitet.

 

Visioner för framtiden

I samarbete med

 

Chief Oren Lyons Onondaga Nations.   

Lennart Svan från  Naturkraft.

 

Samarbetspartners.


 

Ulvsby Herrgård Sunne.

 

Kris och Traumacentrum Stockholm.

 

Falck Healthcare,

 

 

Medlem i KBC Karlstad.

 

 

HårdvaraVår Organisationskarta tydliggör skillnaden mellan organisation och familj.Den ger en överblick på de faktorer som måste samverka för att få verksamheten effektiv.Alla får samma bild att utgå ifrån vid diskussioner.


MjukvaraKunskap om eget beteende och vilka egenskaper som är viktiga för att passa in i en arbetsgrupp.Detta leder i regel till ökad delaktighet som samtidigt ger större tillfredställelse i arbetsrollen.Policy blir styrdokumentet  för kommunikation  som arbetsgrupperna själva får ta fram.
Om oss


Yvonne Matsson Söderman, Svensk Leg. Psykolog

Finsk Leg. Psykolog Organisationskonsult


Bing Söderman, Organisationskonsult


Arbetar i alla slags organisationer med våra tjänster som berör människa, organisation med all slags problematik.Målsättning att ge medarbetare och ledning förutsättningar att åstadkomma en effektiv och trevlig arbetsplats..

AktiviteterVi har mer än 20 års erfarenhet från olika länders kulturer och hur kulturerna påverkar organisationer och företag.Arbetsmiljöverket. AFS 2015:4 Paragraf 6.

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper.


1. Hur man förebygger och hanterar ohälsam arbetsbelastning.


2. Hur man förebygger och hanterar särbehandeling.


Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.Vi tar fram förslag på vad som måste förändras och hur man gör när en organisation  inte fungerar optimalt oavsett geografi och kultur.


Vår styrka är att kunna gå in i  situationer och tydliggöra om problematiken ligger i organisationen eller om det är personrelaterat.Vi  kan ge förslag på lösningar och tillsammans med ledningen arbeta fram system eller stötta samma process i bakgrunden.Systemen  handlar ofta om möteskultur, beslutsprocesser, kommunikationspolicy kopplat till system för problemlösning.Merparten av störningarna i samarbete handlar om kommunikation.


Då är en intressant frågeställning är feedback en arbetsuppgift?


Vi säkerställer förändringarna med uppföljningar som genomförs efter varje insats.Handledning:

Må bättre både på jobbet och privat.


Hitta hållbara förändringar.


Frigöra egna kraften för att maximera min insats/prestation.


Identifiera problem och se möjligheter hitta nya infallsvinklar


Ge stöd och struktur för att sätta upp mål och handlingsplaner


Uppföljning av tidigare uppsatta handlingar och mål


Tydliggöra mönster och se varifrån de kommer för att möjliggöra ändrat beteendeKontakta oss


Tel: 070-373 9292Epost:


ledarskapshuset@telia.comVi finns på följande platser:


Karlstad. KBC Tynäsgatan 12

Västra Ämtervik. Sillegården 135Finland, Mariehamn