Y&B Konsult

Ledarskapshuset

Vi har mer än 20 års erfarenhet från alla sorts Företag och Organisationer i Sverige och Finland.

Vi har sett hur olika kulturer påverkar organisationer och företag nationellt och internationellt.


Vi  kan ge förslag på lösningar och tillsammans med ledningen arbeta fram system eller stötta samma process i bakgrunden.

Vi säkerställer förändringarna med uppföljningar som genomförs efter varje insats.

Yvonne Matsson Söderman

Leg Psykolog

Organisationskonsult

Har Svensk och Finsk legitimation

Yvonne Mobil: 070-3739292


Bing Söderman

Organisationskonsult


Våra kunder idag

Stat, Kommun, politiska organisationer företag i de flesta branscher samt privatpersoner i Sverige och Finland.

Verksam i Finland sedan 1995.

 

Samarbetspartners.

Ulvsby Herrgård Sunne.

Falck Healthcare,

Kris och Traumacentrum


Chefshandledning

Hitta hållbara förändringar.

Identifiera problem och se möjligheter hitta nya infallsvinklar

Ge stöd och struktur för att sätta upp mål och handlingsplaner

Uppföljning av tidigare uppsatta handlingar och mål


Handledning:

Må bättre både på jobbet och privat.

Frigöra egna kraften för att maximera min insats/prestation.

Tydliggöra mönster och se varifrån de kommer för att möjliggöra ändrat beteende


Hårdvara

Vår Organisationskarta tydliggör skillnaden mellan organisation och familj.

Den ger en överblick på de faktorer som måste samverka för att få verksamheten effektiv.

Alla får samma bild att utgå ifrån vid diskussioner.

Vi finns på följande platser:

Karlstad. KBC Tynäsgatan 12

Västra Ämtervik. Sillegården 135

Yvonne Mobil: 070-3739292Mjukvara

Kunskap om eget beteende och vilka egenskaper som är viktiga för att passa in i en arbetsgrupp.

Detta leder i regel till ökad delaktighet som samtidigt ger större tillfredställelse i arbetsrollen.

Policy blir styrdokumentet  för kommunikation  som arbetsgrupperna själva får ta fram.