Yvonne Matsson Söderman

Leg psykolog med Finsk och Svensk legitimation med mer än

25 års erfarenhet av utvecklingsarbete på alla nivåer i organisationer och företag i Sverige och Finland.


Organisationsutveckling

Förändringsarbete, utveckling och problemlösning i företag och offentlig verksamhet.


Chefshandledning

Genomgång av organisationskartan för att få en förståelse och översikt kring organitionen och dess strukturer.

Chefsrollen utifrån olika perpektivMå bättre både på jobbet och privat.

Handledning,Stresshantering.

Kris och stöd vid problemsituationer.

Frigöra egna kraften för att maximera min insats/prestation.

Tydliggöra mönster i situationer för att kunna möjliggöra förändringar.


 Överföring av kunskap i chefsleden har blivit viktigare.

Arbetsgrupper får problem med kommunikationen när styrningen är otydlig.

Yvonne Mobil: 070-373 9292


yvonne@ledarskapshuset.se


Sillegården 135

68695 Västra Ämtervik.


www.ledarskapshuset.se